INFO COVID-19

Vi anbefaler å laste ned appen «Reiseklar», hvor Utenriksdepartementets reiseinformasjon, reiseråd og reiseregistrering tilgjengelig i én app. 

For øyeblikket gjelder følgende hvis du vil reise til et av våre destinasjoner:

Tanzania - Krever negativ covid-19 test tatt senest 96 timer før ankomst. Krav om munnbind på offentlige steder. Alle reisende til Tanzania må fylle ut informasjonsskjema på nett, innen 24 timer før ankomst. For Tanzania fastland brukes  Welcome to Tanzania og for Zanzibar Welcome to Zanzibar. (Kun ved første innreise, ikke mellom fastlandet og Zanzibar)
Kenya - For reisende til Kenya kreves negativ covid-19-test som ikke er eldre enn 72 timer før avreise. Alle reisende må verifisere covid-19-testen på www.globalhaven.org. Veiledningen finner du på helsedepartementets nettside. Barn under fem år har unntak fra kravet. Fra 21. desember 2021 må alle reisende til Kenya fremlegge vaksinasjonsbevis for covid-19. Vaksinasjonsbevis må lastes opp til www.globalhaven.org for verifisering før avreise. Reisende under 18 år har unntak fra kravet. Reisende fra Norge er fritatt fra innreisekarantene dersom man kan fremlegge vaksinasjonsbevis, en negativ PCR-basert covid-19-test som ikke er eldre enn 72 timer, kroppstemperaturen ved ankomst ikke er høyere enn 37.5°C, og man ikke utviser influensalignende symptomer, som vedvarende hosting og pustevansker. Krav om munnbind på offentlige steder. Visum må søkes og betales online i forkant av reisen via Kenyas evisa. Visum koster 51 USD ved nett-søknad. OBS! det finnes flere falske nettsider for visumsøknader til Kenya. Ministry of Health i Kenya har utarbeidet en ny International Travelers Healt Surveillance Form. Det forutsettes at alle reisende til Kenya fyller ut denne på forhånd. Når den er registrert, vil den enkelte få tilsendt en e-post med en QR-kode. Denne koden må forevises ved ankomst Kenya. Det anbefales at den printes ut på forhånd da enkelte e-postlesere på smarttelefon ikke synliggjør QR-koden tilfredsstillende. Fra 21. desember 2021 må alle som reiser ut av Kenya fremvise gyldig vaksinasjonsbevis for covid-19. Covid-19-vaksiner godkjent av Verdens helseorganisasjon (WHO) anses som gyldige i Kenya. Reisende under 18 år har unntak fra kravet. Negativt PCR-test kreves kun dersom destinasjonslandet eller transittlandet krever det. Ambassaden opplever imidlertid at reisende av og til kan trenge å vise negativ test for å få komme inn i terminalbygningen og sjekke inn. Det kan dermed lette innreise på flyplassen å ta en PCR-test uavhengig av destinasjon.
Sør-Afrika - åpent og krever negativ covid-19 test tatt senest 72 timer før ankomst. Krav om munnbind på offentlige steder.
Uganda - åpent og krever negativ covid-19-test tatt senest 72 timer før ankomst. Krav om munnbind på offentlige steder. Ved ankomst på flyplassen må man levere et utfylt helseskjema, se Uganda Ministry of Health sine nettsider. Ankommende passasjerer vil bli underlagt temperaturkontroll og undersøkt for smittsomme sykdommer. Vaksine mot gulfeber er påkrevet, og det gule vaksinekortet må fremvises ved ankomst. Alle passasjerer må gjennomføre en covid-19-test ved ankomst til Uganda. PCR-testen koster 30 USD og blir belastet den enkelte reisende. Test kan forhåndsbestilles og betales online via helsedepartementets nettsider. Reisende vil da få tilsendt en QR-kode, som skal fremvises ved ankomst. Reisende skal oppholde seg i egen bolig eller på hotell til gyldig testresultat foreligger. Ved positivt testresultat vil reisende måtte isoleres til de blir erklært friske. Kostnadene  ved oppholdet vil måtte dekkes av den reisende selv. 
Botswana - åpent og krever negativ covid-19-test tatt senest 72 timer før ankomst. Krav om munnbind på offentlige steder.
Namibia - åpent og krever negativ covid-19 test tatt senest en uke før ankomst. Krav om munnbind på offentlige steder.
Seychellene - åpent og krever negativ covid-19 test tatt senest 72 timer før ankomst. Krav om munnbind på offentlige steder. Alle reisende må søke om innreisetillatelse på forhånd ved å fylle ut et elektronisk søknadsskjema. Reisende må booke overnatting på forhånd for hele oppholdet på Seychellene, og man kan kun benytte seg av hoteller eller overnattingssteder som er godkjent av myndighetene. I tillegg inneholder nettsidene til turistdepartementet informasjon om en rekke tilleggsvilkår som gjelder for innreise og det videre oppholdet på Seychellene.
Etiopia - åpent og krever negativ covid-19 test tatt senest 72 timer før ankomst. Krav om munnbind på offentlige steder. Det anbefales å søke turistvisum elektronisk via nettside for dette. Det har tidligere også vært mulig med visumutstedelse ved ankomst på flyplassen i Addis Abeba, men denne ordningen er for tiden avviklet. For mer informasjon og søknad se Etiopias nettsider for e-visum.
Zimbabwe - åpent og krever negativ covid-19 test tatt senest 72 timer før ankomst. Krav om munnbind på offentlige steder. Reisende rådes til å kontakte den nærmeste zimbabwiske ambassade (Stockholm) før avreise for å innhente oppdaterte opplysninger om gjeldende visum- og innreisebestemmelser, jf lenke Zimbabwe till Sverige | Zimbabwe till Sverige 
Zambia - åpent og krever negativ covid-19 test tatt senest 14 dager før ankomst.
Malawi - åpent og krever negativ covid-19 test tatt senest 72 timer før ankomst. Krav om munnbind på offentlige steder. Norske borgere må ha visum for innreise i Malawi. Malawi innførte elektronisk visum i 2020. Nordmenn kan også søke om visum på forhånd ved Malawis høykommisjon i London, og mange kan få visum ved ankomst Malawi. Om visum skal skaffes ved ankomst i Malawi, anbefaler ambassaden alle reisende om å ha med seg ferdig utfylt visumsøknadsskjema, samt å ha med USD i kontanter tilsvarende gebyret på ønsket visum.
Rwanda - åpent og krever negativ covid-19 test tatt senest 120 timer før ankomst. Passasjerer blir pålagt å ta en ny test ved ankomst for å bekrefte deres negative status, hvoretter de blir plassert på utpekte hoteller i opptil 24 timer i påvente av resultatene. Krav om munnbind på offentlige steder. Norske borgere har visumplikt ved innreise til Rwanda. Visum fås kjøpt på flyplassen i Kigali uten forhåndssøknad. Pass må være gyldig i minst seks måneder etter planlagt utreisedato. Det er mulig å kjøpe felles e-visum for Rwanda, Uganda og Kenya. For nærmere informasjon, se informasjon fra Rwandas migrasjonsmyndigheter. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter, eventuelt visum er gyldige. Myndighetene anmoder om at man framviser gyldig gulfebervaksineattest ved innreise. Uten slik attest vil det kunne kreves at man tar vaksinen når man ankommer Rwanda. Det tilrådes sterkt at man ankommer landet med gyldig attest heller enn å ta vaksinen ved ankomst.
Mosambik - åpent og krever negativ covid-19 test tatt senest 72 timer før ankomst. Krav om munnbind på offentlige steder. For å unngå forsinkelser og forvirring som kan oppstå fra språkspørsmål ved grenseposter, anbefales besøkende derfor å skaffe seg visum på forhånd gjennom den mosambikiske ambassaden i Stockholm. Et standard visum gjelder for to innreiser og opphold i inntil 30 dager. 
Mauritius - åpent og krever at man er fullvaksinert og har negativ covid-19 test tatt senest 72 timer før ankomst. Krav om munnbind på offentlige steder.